Dopravní nehoda s účastí nezletilého chlapce

Praha venkov – VÝCHOD – V úterý 27. srpna vyjížděli brandýští policisté k dopravní nehodě, při níž řidič srazil dítě.

Za pár dní začíná nový školní rok. Na ulicích a přechodech pro chodce se budou opět pohybovat děti, které budou mířit do školy a ze školy. Nejen v těchto případech, ale i při běžném pohybu v silničním provozu bychom neměli zapomínat na důležitá pravidla bezpečnosti. Tyto pravidla je třeba stále opakovat a připomínat především dětem. Z probíhajících prázdnin bývají plné dojmů a zážitků, a tak často zapomínají na důležité rady rodičů.

Brandýští policisté přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala v úterý 27. srpna kolem sedmé hodiny večer v Brandýse nad Labem, při níž byl těžce zraněn nezletilý chlapec. Zřejmě při přebíhání vozovky vběhl do cesty jedoucího osobního vozidla. Nyní kriminalisté zjišťují veškeré příčiny a okolnosti této nehody.

V souvislosti s touto nešťastnou událostí bychom chtěli apelovat na rodiče, aby svým dětem připomněli základní pravidla pro bezpečný pohyb v silničním provozu.

Chodcům připomínáme základní pravidla zvyšující jejich bezpečí v silničním provozu:
– Chodci musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce
– Kde není chodník, chodí se po levé krajnici.
– Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.
– Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na komunikaci nebo nebezpečných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
– Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
– Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
– Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu.
– Pokud vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
– Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, nachází-li se na přechodu nebo na vozovce, musí  neprodleně uvolnit prostor pro projetí vozidel.
– Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
– Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Účastníkem silničního provozu není jen řidič, ale i chodec. Všichni účastníci se musí řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto zákona vyplývá, že se účastník musí chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani vlastní. Chodci jsou samozřejmě těmi nejzranitelnějšími účastníky v silničním provozu.

Pokud chodec nebude označen reflexními prvky, hrozí mu pokuta v blokovém řízení až do výše 2000 korun českých.

Doporučujeme chodcům z hlediska vlastní bezpečnosti, aby používali reflexní prvky všude tam, kde je riziko, že je řidič neuvidí nebo nemá možnost chodce bezpečně rozeznat. Tím máme na mysli, abyste byli opatřeni reflexními prvky nejen mimo obec v noci či za snížené viditelnosti, ale také v obci, třeba i během denního světla.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
28.8. 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.8.2019