Celorepubliková dopravní akce „SPEED MARATHON“

Praha venkov – VÝCHOD – Policejní kontrola byla zaměřena na dodržování dovolené rychlosti.

Dopravní policisté z Prahy venkov – Východ se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce „SPEED MARATHON“, která se konala ve středu 3. dubna 2019.

Cílem této akce byla především kontrola dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci a i mimo obec. Policisté využili veškerou funkční měřící techniku. I veřejnost měla možnost zapojit se do celé akce. Prostřednictvím webového portálu mohla Policii ČR navrhnout místa, která považuje za riziková.

Hlídky policistů na těchto vytipovaných místech od veřejnosti v rámci dopravně bezpečnostní akce prováděli dohled a kontrolní činnost v dopravě.

Do celé akce byli zapojeni čtyři policisté, kteří v průběhu dvaceti čtyř hodin zkontrolovali přes třicet vozidel. Ve 29 případech zjistili porušení předpisů. Jeden přestupek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu a ostatní přestupci byli vyřešeni v příkazním řízení na místě.

Pozitivním zjištěním bylo to, že žádný z řidičů neřídil pod vlivem alkoholu či drog.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
8.4. 2019

dav

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.4.2019